SANSKRIT

SUBHASHIT

संस्कृत ही आपली आद्य भाषा , देव भाषा . ह्या सदराचा श्रीगणेशा त्यापासूनच

आपले संतजन "शब्देविण संवादु " म्हणाले तरी आपल्या सारख्या सर्वसामान्यांना भाषा हे संवाद साधण्याचे , एकमेकांशी जोडण्याचे , आपलेसे करण्याचे माध्यम आहे . ह्या वर्षी रोटरी इंटरनॅशनल "Diversity, Equity, and Inclusion" ह्या संकल्पनेला कटिबद्ध आहे .
ह्या वर आधारित आम्ही "Diversity and Inclusion- अर्थात भाषा भगिनी " हे दृकश्राव्य सदर घेऊन येत आहोत . आपल्या क्लब मधील मेंबर्स, Anns आणि, Annets हयांच्या सहयोगाने आपण विविध भाषांचा आस्वाद घेणार आहोत.

Rotary-