Skip to main content

Diversity and Inclusion

अर्थात भाषा भगिनी

आपले संतजन “शब्देविण संवादु ” म्हणाले तरी आपल्या सारख्या सर्वसामान्यांना भाषा हे संवाद साधण्याचे , एकमेकांशी जोडण्याचे , आपलेसे करण्याचे माध्यम आहे . ह्या वर्षी रोटरी इंटरनॅशनल “Diversity, Equity, and Inclusion” ह्या संकल्पनेला कटिबद्ध आहे.

ह्या वर आधारित आम्ही “Diversity and Inclusion- अर्थात भाषा भगिनी ” हे दृकश्राव्य सदर घेऊन येत आहोत . आपल्या क्लब मधील मेंबर्स, Anns आणि, Annets हयांच्या सहयोगाने आपण विविध भाषांचा आस्वाद घेणार आहोत.

ह्या वेळी पाहूया “पोर्तुगीज” भाषेचा लहेजा …

पोर्तुगीज – ही पोर्तुगाल   देशाची भाषा !! 

जरी  फक्त ५% पोर्तुगीज   बोलणारे लोक हे पोर्तुगाल मध्ये राहत असले तरी , आज जगभरात प्रामुख्याने बोलल्या जाणाऱ्या भाषेत ही “सहाव्या” क्रमांवर आहे .  स्पॅनिश भाषेशी  खूपच मिळती जुळती ही भाषा . 

पाहूया ह्या भाषेची झलक आपल्या क्लबच्या  Annette – सौमित्र महाजन बरोबर !!

सौमित्र महाजन
Close Menu

WE MEET EVERY MONDAY AT 7.00PM

Pusalkar Hall
Lala Lajpatrai Hostel,
Near Shivaji Housing Society,
Senapati Bapat Road, Pune – 411016